Върнато решение на Общински съвет Стара Загора

Върнато решение на О

Областният управител Димитринка Петрунова върна Решение №1461 на Общински съвет Стара Загора от Протокол №36 от проведената сесия на Общинския съвет на Стара Загора на 11.09.2014 г.

Създадена: 26.09.2014 г.
Последна редакция: 26.09.2014 г.