Върнато решение на Общински съвет Стара Загора

Създадена: 2014-09-25 21:00:00
Обновена: 2021-12-02 15:05:20