Върнато решение на Общински съвет Стара Загора

Върнато решение на О

Областният управител на област Стара Загора Димитринка Петрунова върна Решение № 1507 от Протокол № 37 от проведена на 30.10.2014 г. сесия на Общински съвет Стара Загора.

Създадена: 14.11.2014 г.
Последна редакция: 14.11.2014 г.