Върнато решение на Общински съвет Стара Загора

Създадена: 2014-11-13 22:00:00
Обновена: 2021-12-08 20:28:53