Водата в Горно Ботево и Пъстрово е годна за пиене

Създадена: 2014-11-04 22:00:00
Обновена: 2021-11-27 04:31:54