Водата в Горно Ботево и Пъстрово е годна за пиене

Водата в Горно Ботев

От РЗИ – Стара Загора съобщиха, че резултатите от анализите на взетите на 03.11.2014 г. проби питейна вода от с. Горно Ботево и с. Пъстрово съответстват на изискванията за качество, съгласно Наредба № 9/2001г. на МЗ, МОСВ и МРРБ.

Имайки предвид резултатите, жителите на с. Горно Ботево и с.Пъстрово могат да използват водата, подавана от „ВиК” ЕООД-Стара Загора, за питейно битови цели.

Създадена: 05.11.2014 г.
Последна редакция: 05.11.2014 г.