З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-26 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Николаево

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-26 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Николаево
Създадена: 03.11.2023 14:00
Обновена: 18.07.2024 17:27