З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-27 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Опан

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-27 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Опан
Създадена: 03.11.2023 14:10
Обновена: 18.07.2024 17:42