З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-29 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел баня

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-29 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел баня
Създадена: 03.11.2023 14:11
Обновена: 18.07.2024 17:43