Зам. областният управител Димитър Драчев откри турнир по пожароприложни спортове в Казанлък

Създадена: 17.10.2019 12:22
Обновена: 24.09.2023 20:39