Зам. областният управител Петя Чакърова присъства на дискусия за проекти по Програма "Развитие на селските райони"

Зам. областният упра

Зам. областният управител Петя Чакърова присъства днес на кръгла маса, организирана от МЗХГ и посветена на изпълнението на одобрени проекти по Програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Гости на събитието бяха зам.-министърът на земеделието Лозана Василева, зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов, представители на ДФ „Земеделие“, кметове и зам.-кметове от Южен централен и Югоизточен район за планиране.

В обръщението си към участниците г-жа Чакърова подчерта полезността на подобни дискусии и пожела успешна работа на форума.

На срещата бе обсъден напредъкът в изпълнението на обществените поръчки от общините от проведения през 2016 г. прием за заявления за подпомагане по подмярка 7.2.  Участниците в дискусията споделиха основните пречки и предизвикателства пред успешното изпълнение на обществените поръчки.

Създадена: 12.03.2018 г.