Зам. областният управител Петя Чакърова встъпи официално в длъжност

Зам. областният упра

Петя Чакърова е новият зам. областен управител на Стара Загора. Тя встъпи официално в длъжност днес. Нейни ресори ще бъдат регионално развитие, здравеопазване, образование, култура, социална политика и заетост, туризъм.

Г-жа Чакърова бе посрещната в Областна администрация от областния управител Гергана Микова, която я представи на колектива на администрацията.

Петя  Чакърова е родена на 31 юли 1974 г. в Стара Загора. Завършила е магистърска степен по специалността „Растителна защита” в Пловдив, а по-късно и магистърска степен „Социални работи и медиация” в Тракийския университет в Стара Загора. Има допълнителна квалификация  по икономика и мениджмънт. Участвала е в национални и международни обучения.

Работила е като директор на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и като директор на Дирекция „Социално подпомагане”, Стара Загора.

Член е на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Семейна, с две деца.

15.05.2017 г.

Създадена: 15.05.2017 г.
Последна редакция: 15.05.2017 г.