Заместник-областният управител взе участие в кръгла маса, организирана от РЗИ

Заместник-областният

Заместник-областният управител на Стара Загора взе участие в кръгла маса на тема "Резултати от изпълнението на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение,принадлежащи към малцинства в област Стара Загора за 2014 година". Форумът се проведе в сградата на РЗИ Стара Загора по инициатива на здравната инспекция в областния град. Присъстваха здравни специалисти в общините Стара Загора, Мъглиж и Николаево, както и представители на неправителствени организации.
Директорът на РЗИ Стара Загора д-р Елена Канева информира, че съвместно със СНЦ “Свят без граници“, инспекцията организира профилактични прегледи и изследвания сред пълнолетното ромско население в старозагорския квартал “Лозенец“, както и в Мъглиж и Николаево. Кампанията  е част от Плана за действие 2011-2015 към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и е в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването.
Също по Заповед на министъра, специалисти от Транспортен ДКЦ- Стара Загора са извършили прегледи и изследвания на 524 здравно неосигурени лица и жители на селища, отдалечени от специализирани лечебни заведения, които включват  ехографско изследване на коремни органи и кръвни  изследвания – кръвна картина, холестерол, триглецириди, кръвна захар и креатинин.
 

Създадена: 08.11.2014 г.
Последна редакция: 08.11.2014 г.