Започна процедура по отчуждаване на части от имоти във връзка с изграждане на Автомагистрала "Марица"

Започна процедура по

Министърът на регионалното развитие, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево", участъка „Оризово - Харманли" от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета".
Засегнатите имоти - частна собственост, се намират в землищата на с. Зетьово и гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора; с. Крушево, с. Градина и с. Добри дол, община Първомай, област Пловдив; с. Ябълково, с. Крепост, с. Воден и с. Добрич, община Димитровград, област Хасково; с. Узунджово и с. Александрово, община Хасково, област Хасково.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура".

Създадена: 17.10.2014 г.
Последна редакция: 17.10.2014 г.