Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. за категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони

Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. за категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони
Създадена: 2017-02-08 22:00:00
Обновена: 2023-01-31 19:32:01