Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване  на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
Създадена: 2018-01-16 12:30:36
Обновена: 2022-08-08 13:24:50