Заповед №ДС-ЗД-122 от 09.10.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Табашка река", находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-122 от 09.10.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Табашка река", находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Създадена: 23.10.2023 06:01
Обновена: 18.07.2024 18:31