Заповед №ДС-ЗД–61/30.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, с площ 3581 кв. м., намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД–61/30.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, с площ 3581 кв. м., намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
Създадена: 01.06.2023 13:13
Обновена: 09.12.2023 17:07