Заповед на Регионална здравна инспекция, с която се отмeня временно ограничаване на придвижването на граждани на територията на област Стара Загора