Заповед РД-01-118 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с регистрирани случаи на коронавирус