Заповед №РР-ЗД-11/31.10.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж №1/21.07.2022 г.

Заповед №РР-ЗД-11/31.10.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж №1/21.07.2022 г.
Създадена: 07.11.2023 07:26
Обновена: 18.07.2024 16:51