Заседава Областната комисия по автомобилен транспорт

Заседава Областната

Областната комисия по автомобилен транспорт проведе редовно заседание днес, на което се взе решение да се предложат за утвърждаване от областния управител промени по две маршрутни разписания на автобусна линия Стара Загора – Найденово. Предвижда се да се изменят дните, в които се изпълняват курсовете както следва:
1. Стара Загора – Найденово – час на тръгване: 6:40 ч. – сряда и петък;
Найденово – Стара Загора – час на тръгване: 8:10 ч. – сряда и петък;

2. Стара Загора – Найденово – час на тръгване: 15:00 ч. – сряда;
Найденово – Стара Загора – час на тръгване: 16:15 ч. – сряда.

Създадена: 01.10.2014 г.
Последна редакция: 01.10.2014 г.