Заседава Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Създадена: 2014-11-04 22:00:00
Обновена: 2021-12-07 04:27:46