Живка Аладжова инициира среща с кметове и представители на ОУПБЗН за подобряване на координацията между институциите при бедствия и кризисни ситуации

Създадена: 2014-06-23 21:00:00
Обновена: 2021-12-01 17:50:31