Живка Аладжова напомни на кметовете от общините в област Стара Загора условията за отпускане на финансови средства от Междуведомствената комисия към Министерски съвет

Живка Аладжова напом

 

Областният управител Живка Аладжова изпрати писма до кметовете от общините в област Стара Загора, с които напомни конкретните условия за отпускане на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Аладжова насочи вниманието на кметовете, че ежегодно с тяхна заповед следва да се назначи Междуведомствена комисия към съответната община, която да определи участъците от реките и деретата, чийто проводимости са намалени. В резултат на извършените дейности общините следва да изготвят искане за финансиране на превантивните действия от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Основната цел на изпратените от Областният управител писма е да се улесни комуникацията между местната и централна власт, както и чрез превантивните дейности максимално да се намали риска от възникване на кризисни ситуации.

Създадена: 03.07.2014 г.
Последна редакция: 03.07.2014 г.