Живка Аладжова напомни на кметовете от общините в област Стара Загора условията за отпускане на финансови средства от Междуведомствената комисия към Министерски съвет

Създадена: 2014-07-02 21:00:00
Обновена: 2021-11-27 04:59:49