Живка Аладжова проведе работна среща с представители на съсловни организации във връзка с промени в ЗУТ

Живка Аладжова прове

 

Областният управител Живка Аладжова проведе работна среща с представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционно проектиране и Областното представителство на Камара на строителите в България за Стара Загора. На заседанието бяха обсъдени промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които целят облекчаване на регулаторните тежести за бизнеса. Експертите представиха и свои предложения за промени, които да бъдат внесени в Съвета за административна реформа, чийто член е Живка Аладжова. „ЗУТ трябва да обслужва интересите на архитектите, строителите и инвеститорите, а не да бъде удобен на администрацията, да утежнява процедурите и създава условия за порочни практики. Именно с тази цел инициирах тази среща, за да мога в пряк диалог да чуя вашите проблеми и предложения. Сега е моментът да поставим началото на промени, които да бъдат полезни на всички – с олекотяване на режимите и маркиране на благоприятна среда за насърчаване на тези, които имат желание и възможност да създават нови работни места”, сподели Аладжова в началото на работната среща.
В презентация от МИП бяха представени всички заложени промени в ЗУТ, а освен това бяха посочени и някои от отхвърлените предложения от различните министерства и съсловни организации. Целта на промените е подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната инициатива, оптимизиране на процедурите, прецизиране на правата, задълженията и отговорностите на всички участници в инвестиционния процес и синхронизиране с действащото законодателство.
Арх. Петър Киряков от Камарата на архитектите в Стара Загора сподели, че е изключително удовлетворен от провеждането на среща в подобен формат по идея на областния управител. „Благодаря ви за тази инициатива, г-жо Аладжова. Това е нещо ново за нас, от което съм много приятно изненадан. Промените, които са заложени в новия ЗУТ са добри и са стъпка в правилната посока, но те съвсем не са достатъчни. Трябва да се работи целенасочено по изцяло нов ЗУТ, с изцяло нова философия”, каза арх. Киряков и посочи германското законодателство в тази сфера като еталон в Европа, който България да следва. Той представи някои от основните искания на Камарата, които вече са представени и на централно ниво – премахването на лицензионния режим при работа с обекти паметници на културата, възможността проектантски и надзорни фирми да издават разрешение за строеж, а общината само да регистрира процеса, което значително ще облекчи процедурата.
За подновяване на нормативната база се обяви арх. Веселин Беров, с императивна тежест, само където е необходимо. Арх. Иван Иванов предложи възстановяването на Системата за административно обслужване и контрол, която би улеснила много от процесите в сектора.
Инж. Петко Балабанов от Камарата на строителите в България съобщи, че на централно ниво Камарата е възложила на научен колектив начело с доц. д-р Борислав Борисов от ВСУ „Л.Каравелов” изготвянето на изцяло нови закони, заменящи Закона за устройство на територията. До есента текстовете в тях ще бъдат обсъждани във всички съсловни организации и институции, които имат пряко отношение към тях, за да представят своите идеи и предложения преди окончателният вариант да бъде одобрен и предложен на министерството.
„Благодарна съм на всички, които се отзоваха на поканата за днешната среща и се включиха в дискусията. Считам, че разговорът беше много ползотворен и полезен. Приемам, разбира се, и всички конструктивни критики. Предложенията Ви са точни, конкретни и имате уверението ми, че всяко едно от тях ще бъде отправено към съответната институция и ще бъде отстоявано, тъй като е време да виждаме преките резултати от разговорите и поетите след тях ангажименти”, каза в заключение Живка Аладжова.
След края на срещата Живка Аладжова проведе разговор с министъра на инвестиционното проектиране проф.д-р арх. Иван Данов, който се ангажира да посети Стара Загора на 27 май, за да се срещне с представители на съсловните организации.

Създадена: 14.05.2014 г.
Последна редакция: 14.05.2014 г.