ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ, ПОСТРОЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Областният регистър “Военни паметници” Стара Загора е изготвен на базата на постъпилите данни от Парк-музей “Шипка – Бузлуджа”, Регионалния исторически музей – Стара Загора, поделение 24 150 Стара Загора и общините в областта.
В област Стара Загора са построени 149 военни паметници.
 

Паметник на свободата
посветен на загиналите руси и опълченци – връх Шипка

е паметник на културата от национално значение.


 

Паметник ШипкаРегистърът за останалите паметници е изготвен по общини, както следва:

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


1. “Одринска епопея – 1913 г.” – гр. Стара Загора
2. Паметник на загиналите в Сръбско-българската война – гр. Стара Загора
3. "Св. Георги Победоносец" – гр. Стара Загора
4. Паметник на полковник Серафимов – гр. Стара Загора
5. Паметник на загиналите в Руско-турската война /Джуранлийския бой/ - гр. Стара Загора
6. Паметник на загиналите от 3-та опълченска дружина и подполк. Калитин- гр.Стара Загора
7. Паметник посветен на 100 г. от Освободителната война 1877 – 1878 г.
“Бранителите на Стара Загора”, гр. Стара Загора, кв. Самара
8. Паметник на падналите в боя при Стара Загора 19.07.1877 г. – гр. Стара Загора
9. Паметник на Капитан Петко войвода – гр. Стара Загора
10. Паметна плоча на генерал Стефан Тошев – гр. Стара Загора
11. Паметник на загиналите през Освободителната война - с. Дълбоки
12. Паметник на загиналите през воините - с. Хан Аспарухово
13. Паметник на загиналите през Балканската и 1-ва Световна война - с. Горно Ботево
14. Паметник на загиналите през Отечествената война 1944-1945 г.- с. Ракитница
15. Паметник на загиналите през войните- с. Ракитница
16. Паметник на загиналите през войните- с. Козаревец
17. Паметник на загиналите през войните - с. Подслон
18. Паметник на загиналите през войните - с. Змейово
19. Паметник на загиналите през войните - с. Пряпорец
20. Паметник на загиналите през войните - с. Бъдеще
21. Паметник на загиналите през войните - с. Богомилово
22. Паметник на загиналите през войните - с. Християново
23. Паметник на загиналите през войните - с. Калояновец
24. Паметник на загиналите през войните 1912-1913,1915-1918 г. - с. Памукчии
25. Паметник на загиналите през войните -1912-1913,1915-1918 г. - с. Маджерито
26. Паметник на загиналите през войните -1912-1913,1915-1918 г. - с. Казанка
27. Паметник на загиналите през войните -1912-1913,1915-1918 г. - с. Арнаутито
28. Паметник на загиналите през Руско-турската война - с. Сладък кладенец
29. Паметник на загиналите през войните-1912-1913,1915-1918 г. – с. Преславен
30. Паметник на загиналите през войните -1912-1913,1915-1918 г. – с. Петрово
31. Паметник на загиналите през войните- 1912-1913,1915-1918 ,1944-1945 г. – с. Хрищени
32. Паметник на загиналите през войните - 1912-1913,1915-1918 г. с. Пшеничево
33. Паметна плоча на загинал в Отечествената война – с. Воденичарово
34. Паметник на загиналите за войните – с. Лозен
35. Войнишки паметник – с. Кирилово
36. Паметник на капитан Вълчев и редник Илиев – гр. Стара Загора
37. Паметник на 8ма пехотна Тунджанска дивизия и 2ра м.стр. дивизия – гр. Стара Загора
38. Паметна плоча на подпоручик Дечо Колев – с. Дълбоки
39. Паметна плоча на закритите осми артилерийски полк, четиринадесет и първи артилерийски полк и втори реактивен дивизион – гр. Стара Загора
40. Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. – с. Яворово
41. Паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Борово

 
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


1. Паметник на загиналите опълченци от 9-та и 10-та дружина - гр. Казанлък
2. Паметник в Розариум за загиналите във войните за свободата на България - гр.Казанлък
3. Паметник в памет на падналите герои за България и назидания на поколенията – с. Средногорово
4. Паметник на загиналите във войните - с. Розово
5. Паметник на загиналите във войните в селото - с. Черганово
6. Паметна плоча на падналите за Родината - с. Кънчево
7. Паметник на загиналите във войните - с. Копринка
8. Паметник на загиналите във войните - с. Горно Черковище
9. Паметник на загиналите бузовградчани във войните - с. Бузовград
10. Паметник в памет на убитите и починали през войните - с. Ръжена
11. Паметник на загиналите във войните - с. Горно Изворово
12. Паметни плочи на загиналите за във войните - с. Голямо Дряново
13. Паметник за загиналите за Родината от селото - с. Овощник
14. Паметна плоча- с. Хаджи Димитрово
15. Паметни плочи - с. Дунавци
16. Паметни плочи за загиналите във войните - с. Енина
17. Паметни плочи – гр. Шипка
18. Паметник на загиналите летци от Казанлъшкото Военно – въздушно училище - гр. Казанлък

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЧИРПАН


1. Паметник на загиналите за свободата и независимостта на България – гр. Чирпан
2. Паметник на загиналите във войните за освобождението на България – с. Зетьово
3. Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. – с. Гита
4. Войнишки паметник на загиналите през войните 1912-1913,1915-1918,1944-1945 г. –
с. Димитриево
5. Войнишки паметник на загиналите през войните 1912-1913,1915-1918,1944-1945г,с.Яздач
6. Войнишки паметник на загиналите през войните 1912-1913,1915-1918г. с.Малко Тръново
7. Войнишки паметник на загиналите могиловци през войните1912-1913,1915-1918 г.,
с. Могилово
8. Паметник на загиналите във войните – с. Рупките
9. Паметен знак на загиналите в Отечествената война 1945 г. – с. Спасово

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА РАДНЕВО1. Паметник на загиналите в Балканската и 1-вата Световна войни– гр. Раднево, кв. Гипсово
2. Паметник на загиналите герой от войните - с. Землен
3. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война и през 1912-1918 г. - с. Трояново
4. Паметник на падналите герой в Освободителната война с Турция- с. Полски градец
5. Паметник на загиналите герой през Балканската и Европейската войни - с. Боздуганово
6. Паметник на загинали за Родината - с. Знаменосец
7. Паметник на загинали за Родината - с. Тополяне
8. Паметник на падналите герой през войните- с. Тихомирово
9. Паметник на герой убити през войните 1913,1915,1917 г. - с. Свободен
10. Паметник на загиналите във войните - с. Диня
11. Паметник на загиналите герой в Отечествената война - с. Трънково
12. Паметник на падналите за Родината герой - с. Трънково
13. Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Маца
14. Паметник на загиналите герой от с.Коларово, убити във войните - с. Коларово
15. Паметник на убитите герой през Балканската и Общо Европейски войни – с. Даскал Атанасово
16. Паметник на загиналите за свободата на поробена България - с. Ковачево
17. Паметник на загиналите във войните 1912,1913,1918 г. - с. Ковачево
18. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Ковачево
19. Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Сърнево

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО


1. Паметник на загиналите във войните – гр. Гълъбово
2. Паметник на загиналите за във войните - с. Великово
3. Паметник на убитите в Първата и Втора Световни войни – с. Медникарово
4. Паметник на загиналите за във войните - с. Разделна

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


1. Архитектурен паметник-пирамида на загиналите във войните 1912-13, 1915-1918, 1944-1945 г. – гр. Николаево
2. Паметна плоча на загиналите за Родината - с. Едрево
3. Паметна плоча за загиналите за свобода на Родината герой - с. Елхово
4. Паметник на загиналите във войните - с. Нова махала

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ОПАН


1. Паметник в памет на загиналите войници от с.Опан в Отечествената война - с. Опан
2. Паметник в памет на загиналите войници от с. Бял извор във войните водени от Българската държава- с. Бял извор
3. Паметник в памет на загиналите войници от с. Бяло поле във войните водени от Българската държава-с. Бяло поле
4. Паметник в памет на загиналите войници от с. Венец във войните водени от Българската държава - с. Венец
5. Паметник в памет на загиналите войници от с.Княжевско в Отечествената война – с. Княжевско
6. Паметник в памет на загинал войник в с. Кравино в Отечествената война –Александър Тръндев, с. Кравино
7. Паметник в памет на загиналите войници от с. Пъстрен в Отечествената война –
Димо Сидеров,Тончо Атанасови и Гено Грозев – с. Пъстрен
8. Паметник в памет на загиналите войници от с. Средец във войните водени от Българска държава
9. Паметник в памет на всички загинали войници от с. Тракия във войните водени от Българската държава - с. Тракия

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


1. Паметник-чешма на загиналите във войните - гр. Павел баня
2. Паметник на загиналите във войните - с. Горно Сахране
3. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Горно Сахране
4. Паметник-чешма на загиналите във войните 1912-1913 г. - с. Долно Сахране
5. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Долно Сахране
6. Паметна плоча на Минко Чалъков загинал в Отечествената война - с. Долно Сахране
7. Паметна плоча-чешма на загиналите в Отечествената война - с. Долно Сахране
8. Паметна плоча-чешма на Илия Найденов загинал в Отечествената война - с. Д. Сахране
9. Паметна плоча на Илия Найденов загинал в Отечествената война - с. Долно Сахране
10. Алея на безсмъртните - с. Долно Сахране
11. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Асен
12. Паметна плоча на Илия Маринов загинал в Отечествената война - с. Скобелево
13. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война - с. Габарево
14. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война - с. Търничени
15. Паметник на загиналите участници в Балканската война – с. Тъжа
16. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. Тъжа
17. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. Александрово
18. Паметен знак на ‘Загиналите участници в Отечествената война” – с. Александрово
19. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. Манолово
20. Паметна плоча на четник и опълченец – Минчо Калъфов -с. Асен
21. Паметен знак в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война – с. Скобелево
22. Паметна плоча на опълченците от с. Габарево

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ


1. Войнишки паметник на загиналите за Родината – гр. Мъглиж
2. Паметник на героите паднали за Родината 1877-1878,1912-1913,1915-1918 и 1941-1945 г., с. Дъбово
3. Паметник в памет на ”Сложили костите си в олтара на Отечеството” - с. Тулово
4. Паметник на падналите за свободата на Родината - с. Ягода
5. Паметник на загиналите герой от с.Юлиево през войните 1912-1913,1915-18 и 1944 г. – с. Юлиево

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ГУРКОВО


1. Паметник на падналите във войните войници и офицери от гр. Гурково.
2. Паметник на загиналите във войните жители на с. Паничерево.
3. Паметна плоча на загиналите в Първата и Втората Св. войни жители на с. Лява река.
4. Паметна плоча на падналите във войните жители на с. Конаре.

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1. Паметник на загиналите във войните - с. Гранит
2. Паметник на загинал в Отечествената война - с. Гранит
3. Паметник на загиналите за във войните - с. Голям дол
4. Паметник на загиналите във войните - с. Верен
5. Паметник на загиналите за Родината - с. Съединение
6. Паметник на Съединението на Княжество България и Източна Румелия - с. Съединение
7. Паметник на загиналите във войните - с. Марково
8. Паметник на загиналите във войните - с. Малък дол
9. Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Горно Белево
10. Паметник на загиналите във войните - с. Партизанин
11. Паметник на загиналите във войните - с. Оризово
12. Паметник на загиналите във войните - с. Мирово
13. Паметник на загиналите във войните - с. Православ
14. Паметна плоча на опълченеца Ганьо Съков - с. Съединение

Създадена: 2019-11-17 13:02:18
Променена: 2021-07-24 11:16:30