Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 2021-06-14 09:48:35
Обновена: 2021-09-24 15:22:01