Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот с Решение на Министерски съвет №225 от 18 март 2021 г., засягащ се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот с Решение на Министерски съвет №225 от 18 март 2021 г., засягащ се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
Създадена: 2021-06-21 11:08:28
Обновена: 2021-09-24 14:40:56