Списък на общински пътища по общини на територията на област Стара Загора

Създадена: 18.07.2019 12:58
Обновена: 03.12.2023 06:25