Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 2021-06-10 12:26:58
Обновена: 2021-09-24 14:58:17