Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови
Създадена: 2021-06-14 12:58:30
Обновена: 2021-09-24 16:08:55