Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
Създадена: 2021-06-10 12:21:45
Обновена: 2021-09-24 14:31:14