Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.
Създадена: 2021-03-22 07:57:54
Обновена: 2021-09-24 14:26:06