Административен контрол

17.05.2024
Оспорено Решение №103/15.04.2024 г. на Общински съвет Павел баня
14.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №103/15.04.2024 г. на Общински съвет Павел баня
14.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №348/25.04.2024 г. в частта по т. 1.2. на Общински съвет Стара Загора
14.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №345/25.04.2024 г. на Общински съвет Стара Загора
14.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №339/25.04.2024 г. в частта по т. 2 на Общински съвет Стара Загора
09.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение № 79/29.04.2024 г. на Общински съвет Братя Даскалови
09.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение № 123/25.04.2024 г. на Общински съвет Мъглиж
09.05.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №121/25.04.2024 г. в частта по т. 2, т. 4 и т. 5 на Общински съвет Мъглиж
17.04.2024
Оспорено решение №310/28.03.2024 г. на Общински съвет Стара Загора
17.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №72/01.03.2024 г. на Общински съвет Чирпан
17.04.2024
Върнато за ново обсъджане Решение №32/30.01.2024 г. на Общински съвет Николаево
17.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №111/29.03.2024 г. на Общински съвет Казанлък