Акцент

В Областна администрация се проведе работна среща във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги

В Областна администрация се проведе работна среща във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги

В Областна администрация днес се проведе работна среща във връзка с разработването на Национална карта на социалните услуги в България и нормативно определените ангажименти на общините за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Срещата бе ръководена от зам. областния управител Стоян Стоянов и на нея присъстваха зам.-кметове на общини от Старозагорска област и експерти по социални дейности от местните администрации.  Участниците във форума дискутираха  готовността на общините за финализиране на анализите на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и предложенията за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, регламентирани в Наредбата за планирането на социалните услуги:. Споделиха се трудности и се коментираха конкретни казуси. До втората среща на 8 февруари всички общини трябва да са готови с предложенията за планиране на социални услуги, които се планират на общинско ниво, специализирани социални услуги, които се планират на областно ниво за удовлетворяване потребностите на населението от областта и социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се планират на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна. Националната карта на социалните услуги трябва да бъде приета до 12 месеца от публикуването на резултатите от последното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.   

2023-01-30   29

Новини