Анкетен лист за обратна връзка


Моля посочете повода за Вашето посещение в Областната администрация

Услуга
Информация
Друго

Вашето посещение е в качеството на:

Гражданин
Представител на фирма
Друго

Колко време чакахте, за да получите съответното обслужване?

По-малко от 5 минути
Между 5 и 10 минути
Между 10 и 20 минути
Повече от 20 минути

Как бихте оценили качеството на административното обслужване?

Много добро
Добро
Има известни проблеми
Има сериозни проблеми

Как оценявате отношението на служителите в администрацията към Вас?

Любезно и отзивчиво
По-скоро добро
По-скоро неуважително
Грубо и неуважително

Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в администрацията?

Да
Не
Не мога да преценя

Бихте ли използвали административни услуги по електронен път?

Да
Не
Не мога да преценя

ВАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ за работата в областната администрация: