Областна епизоотична комисия

Функции

Към областните управители и кметовете на общини се създават постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните. Областният управител, съответно кметът на общината, определя със заповед поименния състав на комисията и правилата за работата й.

Епизоотична комисия
2019 Документи от заседание,
проведено на 27.08.2019 г
Протокол № 4
2019 Документи от заседание,
проведено на 20.08.2019 г.
Протокол № 3
2019 Документи от заседание,
проведено на 15.08.2019 г.
Протокол № 2
2019 Документи от заседание,
проведено на 16.07.2019 г.
Протокол № 1
2018 Документи от заседание,
проведено на 20.07.2018 г.
Протокол № 1
2017 Документи от заседание,
проведено на 24.10.2017 г.
Протокол № 2
2017 Документи от заседание,
проведено на 11.09.2017 г.
Протокол № 1
2016 Документи от заседание,
проведено на 30.12.2016 г.
Протокол № 3
2016 Документи от заседание,
проведено на 15.11.2016 г.
Протокол № 2
2016 Документи от заседание,
проведено на 15.04.2016 г.
Протокол № 1
2015 Документи от заседание,
проведено на 17.03.2015 г.
Протокол № 2
2015 Документи от заседание,
проведено на 04.02.2015 г.
Протокол № 1