Епизоотична комисия

 

ПЛАН
ЗА СЪОБЩАВАНЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ
за възникване на заболяване по птиците

 

  1. В случай на завишена смъртност или съмнение за заболяване собственикът незабавно уведомява обслужващия го ветеринарен лекар (с когото е сключил договор съгласно чл. 137а или 137б) или кмета на населеното място.
  2. Кметът съобщава на началник отдел "Здравеопазване на животните"  към ОДБХ-Стара Загора- д-р Боян Папазов, GSM 0888475252
  3. Намерените трупове на прелетни птици да не се пипат. Да се сигнализира незабавно по горепосочения ред.

 

 

Епизоотична комисия
2016 Документи от заседание,
проведено на 15.04.2016 г.
Протокол № 1
2015 Документи от заседание,
проведено на 17.03.2015 г.
Протокол № 2
2015 Документи от заседание,
проведено на 04.02.2015 г.
Протокол № 1
2015 Заповед за незабавно свикване
на заседание на епизоотичните комисии
на територията на област Стара Загора.
Заповед
2014 Документи от заседание,
проведено на 25.11.2014 г.
Протокол № 5