Контакти

Адрес: 6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108

тел.: +359 (42) 613 242;  +359 (42) 601 401;

факс: +359 (42) 600 640

e-mail: oblast-stz@sz.government.bg

БУЛСТАТ: 123138141

Банкова сметка

IBAN: BG71UNCR75273187349901
BIC: UNCRBGSF 
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР.СТАРА ЗАГОРА

Работното време на Областна администрация е от 9:00 до 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00 до 12:30ч.

Работното време на ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" е от 09:00 до 17:30. В случай, че във фоайето пред ГИШЕ "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

ЗА КОНТАКТИ:
тел.: +359 (42)613 214
факс: +359 (42)639 863