Контакти Областна Администрация

Адрес

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108

Телефон

+359 (42) 613 242
+359 (42) 601 401

Факс

+359 (42) 600 640


Работно време

От понеделник до петък
На Областна администрация: 9:00- 17:30ч.
Почивка: 12:00- 12:30ч.

Булстат

123138141

Банкова сметка

IBAN: BG71UNCR75273187349901
BIC: UNCRBGSF “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР.СТАРА ЗАГОРА

Контакти Център за административно обслужване

Работно време

От понеделник до петък
на Центъра за административно обслужване: 9:00- 17:30ч.

В случай, че във фоайето пред Център за административно обслужване има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.

Тел.

+359 (42) 613 214


Свържете се с нас