Структура

Структура на Областна администрация – Стара Загора

Структура на Областна администрация – Стара ЗагораОбластен управител Заместник областни управители Заместник областни управители Експерт връзки с обществеността Главен секретар Дирекция АПОФУС Дирекция АКРРДС