Конкурси

20.09.2023
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"
04.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"
01.03.2022
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"
30.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ"
30.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"
09.07.2015
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК; ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК