Заповеди

2022-03-23
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.
2021-03-22
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.
2020-03-05
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.
2019-12-19
Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Стара Загора във връзка с първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-42 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-40 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гурково за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-41 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Стара Загора за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-39 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Братя Даскалови за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-38 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Чирпан за 2019 г.
2019-11-05
Заповед АК-02-ЗД-36 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гълъбово за 2019 г.
2019-11-01
Заповед АК-02-ЗД-32 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.