Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Стара Загора (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Старозагорска област.

ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения. 

Година Заглавие Документи
Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ
2017 Проведено заседание на 30.05.2017 г. Протокол
2016 Проведено заседание на 29.08.2016 г. Протокол
2015 Проведено заседание на 11.12.2015 г. Протокол