Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ

Година Заглавие Документи
Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ
2016 Проведено заседание на 29.08.2016 г. Протокол
2015 Проведено заседание на 11.12.2015 г. Протокол