Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на деветото издание на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на деветото издание на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО”
прочети повече ... 25.09.2015
Областният управител инж. Георги Ранов участва в жури на "Загорка  Зелен фонд 2015" Областният управител инж. Георги Ранов участва в жури на "Загорка Зелен фонд 2015"
прочети повече ... 25.09.2015
Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с директора на РИОСВ Областният управител инж. Георги Ранов се срещна с директора на РИОСВ
прочети повече ... 24.09.2015

Обявления

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите на територията на "ТП ДГС КАЗАНЛЪК"
прочети повече ... 30.06.2015
Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
прочети повече ... 08.04.2015

Търгове

Заповед №АП-03-ЗД-324 от 15.09.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ: Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX
прочети повече ... 17.09.2015
Заповед №ДС-ЗД-308 от 28.08.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост.
прочети повече ... 03.09.2015
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

12.06.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621) прочети повече ...

04.06.2015 Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

14.05.2015 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937) прочети повече ...

Съвети и комисии

20.08.2015 Комисия по безопасност на движението прочети повече ...

24.06.2015 Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги прочети повече ...

24.06.2015 Звено за мониторинг и оценка прочети повече ...

Конкурси

28.08.2015 ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

29.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ прочети повече ...

05.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“. прочети повече ...