Акцент

Приеха окончателния вариант на Областната аптечна карта

Приеха окончателния вариант на Областната аптечна карта

 Днес на свое заседание комисията, ангажирана с изработването на Областна аптечна карта за Старозагорска област, прие окончателния вариант на Картата. Заседанието бе председателствано от областния управител Иван Чолаков. На него присъстваха директорът на РЗОК д-р Жулиета Здравкова, зам.-директорът на РЗИ д-р Недялка Кабаджова, представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, на пациентски организации, на общините.  През юни месец 2022 г. здравният министър от предишното правителство проф. Асена Сербезова утвърди със своя заповед Методика, въз основа на която да бъдат изработени областни аптечни карти, необходими за съставянето на Националната аптечна карта.  В тази връзка на 1 август служебният здравен министър д-р Асен Медиджиев издаде заповед за назначаване на Областни комисии по изготвяне на аптечни карти. Тези карти съдържат данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на аптеките на територията на областта, както и за броя на работещите в аптеки магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Към всяка областна аптечна карта е приложено становище относно нужния минимален брой аптеки, съобразно потребностите на населението, както и за необходимия минимален брой работещи в аптеки магистър-фармацевти и помощник-фармацевти.  Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната. Тя ще проследи моментното състояние на аптечната мрежа в страната и броя на работещите фармацевти и помощник-фармацевти. На база на тези данни ще се търсят начини да се осигури нужното обслужване на населението с лекарствени продукти и медицински изделия.  Окончателният вариант на Областната аптечна карта беше гласуван единодушно. В края на заседанието г-н Чолаков благодари на участниците в изготвянето на Картата за отговорната им работа и за спазването на необходимите срокове. 

2022-11-28   39

Новини