Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов и главния секретар Мария Алексиева присъстваха на откриването на Централната химическа лаборатория на фирмата „БалБок Инженеринг" Областният управител инж. Георги Ранов и главния секретар Мария Алексиева присъстваха на откриването на Централната химическа лаборатория на фирмата „БалБок Инженеринг"
прочети повече ... 25.05.2016
Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на третата Национална археологическа конференция Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на третата Национална археологическа конференция
прочети повече ... 25.05.2016
Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на Нощта на музеите в Стара Загора Областният управител инж. Георги Ранов присъства на откриването на Нощта на музеите в Стара Загора
прочети повече ... 24.05.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Мехмед Аземов Пазвантов
прочети повече ... 14.05.2016
Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход
прочети повече ... 20.04.2016

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-132 от 15.04.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПДС в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
прочети повече ... 20.04.2016
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

18.04.2016 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (181) прочети повече ...

13.04.2016 Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (148) прочети повече ...

13.04.2016 Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (150) прочети повече ...

Съвети и комисии

15.04.2016 Епизоотична комисия прочети повече ...

26.02.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

25.01.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

Конкурси

28.08.2015 ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС: прочети повече ...

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10 прочети повече ...