Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

Добре дошли в обновения сайт на Областна администрация Стара Загора.

Надяваме се информацията в него да е леснодостъпна и полезна за Вас.

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Заместник областният управител Мариана Кръстева организира среща за представяне на проект „Неутъпкани пътеки до отворени врати” Заместник областният управител Мариана Кръстева организира среща за представяне на проект „Неутъпкани пътеки до отворени врати”
прочети повече ... 29.01.2015
Областна комисия по автомобилен транспорт утвърди маршрутни разписания от областната транспортна схема, квота на Община Павел баня.
прочети повече ... 29.01.2015
Върнато решение на Общински съвет Гълъбово
прочети повече ... 28.01.2015

Обявления

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ
прочети повече ... 30.01.2015
Заповед № ДС - ЗД – 3/ 08.01.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”.
прочети повече ... 09.01.2015

Търгове

Продажба на движима вещ - частна държавна собственост на първия по време кандидат- купувач
прочети повече ... 03.09.2014

Административен контрол

28.01.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (613) прочети повече ...

09.01.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (870) прочети повече ...

14.11.2014 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (287) прочети повече ...

Съвети и комисии

01.10.2014 Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги прочети повече ...

01.10.2014 Областен съвет за енергийна ефективност прочети повече ...

01.10.2014 Областен съвет за развитие прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...