Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

Добре дошли в обновения сайт на Областна администрация Стара Загора.

Надяваме се информацията в него да е леснодостъпна и полезна за Вас.

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Ранов подписа първите 6 договора за целево финансиране за саниране на сгради Областният управител инж. Ранов подписа първите 6 договора за целево финансиране за саниране на сгради
прочети повече ... 27.03.2015
Областният управител инж. Ранов присъства на първа копка на младежки център в Гълъбово Областният управител инж. Ранов присъства на първа копка на младежки център в Гълъбово
прочети повече ... 27.03.2015
Зам. областният управител Мариана Кръстева взе участие в тържествата, посветени на Деня на Тракия Зам. областният управител Мариана Кръстева взе участие в тържествата, посветени на Деня на Тракия
прочети повече ... 26.03.2015

Обявления

Заповед № АП-07-ЗД-88/ 10.03.2015 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора
прочети повече ... 10.03.2015
Започна процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти във връзка с изграждане на обект „Път III – 5004 ” Обход на град Габрово”
прочети повече ... 02.02.2015

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-103 от 19.03.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост – СОС с идентификатор 68850.516.15.1.8, гр. Стара Загора
прочети повече ... 23.03.2015
Заповед №ДС-ЗД-104 от 19.03.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост – СОС с идентификатор 68850.516.15.1.10, гр.Стара Загора
прочети повече ... 23.03.2015
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Генов Митев - председател на кооперация „Агро Ресурс”
прочети повече ... 09.03.2015
Заповед №ДС-ЗД-82 от 05.03.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Змейово, община Стара Загора
прочети повече ... 05.03.2015

Административен контрол

12.03.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (922) прочети повече ...

05.03.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (525) прочети повече ...

05.03.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (535) прочети повече ...

Съвети и комисии

19.03.2015 Комисия по безопасност на движението прочети повече ...

18.03.2015 Епизоотична комисия прочети повече ...

28.01.2015 Комисия по автомобилен транспорт прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...