Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Служители на Областна администрация и пожарникари монтираха забранителни табели на Бузлуджа Служители на Областна администрация и пожарникари монтираха забранителни табели на Бузлуджа
прочети повече ... 05.02.2016
Обявиха грипна епидемия в Старозагорска област
прочети повече ... 04.02.2016
Областният управител инж. Георги Ранов присъства на награждаването на преподавател от Тракийския университет Областният управител инж. Георги Ранов присъства на награждаването на преподавател от Тракийския университет
прочети повече ... 03.02.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Михаил Русев Михайлов
прочети повече ... 05.02.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Василев Вълков
прочети повече ... 15.01.2016

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-7/07.01.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж в имот – ЧДС – ПИ с идентификатор 55021.501.571.
прочети повече ... 08.01.2016
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

08.01.2016 Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (128) прочети повече ...

16.12.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (8) прочети повече ...

12.12.2015 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (8) прочети повече ...

Съвети и комисии

25.01.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

14.12.2015 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

25.11.2015 Областен обществен съвет за противодействие на корупцията прочети повече ...

Конкурси

28.08.2015 ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

29.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ прочети повече ...

05.05.2015 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“. прочети повече ...