Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Областният управител инж. Георги Ранов присъства на редовна сесия на Общински съвет Гълъбово Областният управител инж. Георги Ранов присъства на редовна сесия на Общински съвет Гълъбово
прочети повече ... 20.07.2016
Областният управител инж. Георги Ранов прие на работно посещение посланик Микола Балтажи Областният управител инж. Георги Ранов прие на работно посещение посланик Микола Балтажи
прочети повече ... 19.07.2016
Областният управител инж. Георги Ранов участва в общоградско честване на 179-ата годишнина от рождението на Левски Областният управител инж. Георги Ранов участва в общоградско честване на 179-ата годишнина от рождението на Левски
прочети повече ... 18.07.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова
прочети повече ... 29.06.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов
прочети повече ... 27.06.2016

Търгове

Заповед №ДС-ЗД-192 от 23.06.2016 г. на Зам. областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68970.502.482.
прочети повече ... 28.06.2016
Заповед №ДС-ЗД-193 от 24.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост - СОС с идентификатор 68850.516.15.2.2.
прочети повече ... 28.06.2016
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

11.07.2016 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (132) прочети повече ...

05.07.2016 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110) прочети повече ...

06.05.2016 Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (59) прочети повече ...

Съвети и комисии

15.04.2016 Епизоотична комисия прочети повече ...

26.02.2016 Областен съвет за развитие прочети повече ...

25.01.2016 Комисия по заетост към ОСР прочети повече ...

Конкурси

28.08.2015 ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" прочети повече ...

19.08.2015 ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора прочети повече ...

Проекти

22.07.2013 Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност" прочети повече ...

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС: прочети повече ...

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10 прочети повече ...