Шипка Стара Загора - Градът на липите

Област Стара Загора

Област Стара Загора

 

 


 

Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г.

 

Новини

Комисията по заетост прие Регионалната програма за обучение и заетост Комисията по заетост прие Регионалната програма за обучение и заетост
прочети повече ... 30.09.2016
Оперната прима Веселина Кацарова гостува на областния управител инж. Георги Ранов Оперната прима Веселина Кацарова гостува на областния управител инж. Георги Ранов
прочети повече ... 28.09.2016
Областният управител инж. Георги Ранов присъства на кръгла маса, организирана от МЗХ Областният управител инж. Георги Ранов присъства на кръгла маса, организирана от МЗХ
прочети повече ... 27.09.2016

Обявления

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова
прочети повече ... 29.06.2016
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов
прочети повече ... 27.06.2016

Търгове

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.
прочети повече ... 21.07.2015

Административен контрол

29.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (132) прочети повече ...

22.07.2016 Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110) прочети повече ...

11.07.2016 Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (132) прочети повече ...

Съвети и комисии

30.08.2016 Областен съвет за сътрудничество по ЕИВ прочети повече ...

09.08.2016 Областна комисия военни паметници прочети повече ...

15.04.2016 Епизоотична комисия прочети повече ...

Проекти

12.12.2011 ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ прочети повече ...

Процедури

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС: прочети повече ...

15.04.2016 Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10 прочети повече ...